Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn Triển khai hoạt động công đoàn năm học 2021 - 2022
  Số văn bản: 05/HD-CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 29/09/2021
  Ngày hiệu lực: 29/09/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: