Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, nhà giáo, người lao động năm 2021
  Số văn bản: 02/HD-CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 06/04/2021
  Ngày hiệu lực: 06/04/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: