Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2021
  Số văn bản: 17/TB-CĐN
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 05/04/2021
  Ngày hiệu lực: 05/04/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: