Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức "Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ V" năm 2021
  Số văn bản: 90/KH-CĐN
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 06/04/2021
  Ngày hiệu lực:
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: