Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc vận động CBNGNLĐ hưởng ứng "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" - 7/4/2021
  Số văn bản: 30/3/2021
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 30/03/2021
  Ngày hiệu lực: 30/03/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: