Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc triển khai một số nội dung chuẩn bị Hội nghị "Công đoàn với hoạt động Lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, cao đẳng"
  Số văn bản: 71/CĐN-CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 19/03/2021
  Ngày hiệu lực: 19/03/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: