Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng hiệu quả trong công tác quản lý, giảng dạy
  Số văn bản: 67/CĐN-CSPL
  Loại văn bản: Báo cáo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 18/03/2021
  Ngày hiệu lực: 18/03/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: