Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021
  Số văn bản: 60/CĐN-CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 16/03/2021
  Ngày hiệu lực: 16/03/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: