Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn xét chọn Gia đình CBNGNLĐ tiêu biểu toàn quốc, giai đoạn 2016 - 2020
  Số văn bản: 59/CĐN-TGNC
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 16/03/2021
  Ngày hiệu lực: 16/03/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: