Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
  Số văn bản: 38/2019/NĐ-CP
  Loại văn bản: Nghị định
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 09/05/2019
  Ngày hiệu lực: 09/05/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính Phủ
  Ghi chú: