Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
  Số văn bản: 04/2019/TT-BNV
  Loại văn bản: Luật
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 24/05/2019
  Ngày hiệu lực: 24/05/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ Nội Vụ
  Ghi chú: