Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức sdanh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
  Số văn bản: 03/2019/TT-BNV
  Loại văn bản: Thông tư
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 14/05/2019
  Ngày hiệu lực: 14/05/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ Nội Vụ
  Ghi chú: