Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học
  Số văn bản: 34/2018/QH14
  Loại văn bản: Luật
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 27/06/2019
  Ngày hiệu lực: 01/07/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc Hội
  Ghi chú: