Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Thông tư Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
  Số văn bản: TT Số 08/2018/TT-BGDĐT
  Loại văn bản: Thông tư
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 12/03/2018
  Ngày hiệu lực: 12/03/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Nguyễn Văn Phúc - Thứ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo
  Ghi chú: