Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc tổ chức Hội thi "Cô giáo tài năng duyên dáng toàn quốc" năm 2017
  Số văn bản: CV số: 5352/BGDĐT-NGCBQLCSGD
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 27/10/2016
  Ngày hiệu lực: 27/10/2016
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT
  Ghi chú: