Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH GIÁO DỤC (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  Số văn bản: QĐ số 2653 /QĐ-BGDĐT
  Loại văn bản: Quyết định
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 25/07/2014
  Ngày hiệu lực: 25/07/2014
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Phạm Vũ Luận - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
  Ghi chú: