Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Luật số 12/2012/QH13 của Quốc hội: LUẬT CÔNG ĐOÀN
  Số văn bản: Luật số: 12/2012/QH13
  Loại văn bản: Luật công đoàn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 07/12/2012
  Ngày hiệu lực: 07/12/2012
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc Hội
  Ghi chú: