Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội : BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
  Số văn bản: Luật số 10/2012/QH13
  Loại văn bản: Luật lao động
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 28/11/2012
  Ngày hiệu lực: 28/11/2012
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc Hội
  Ghi chú: