logo Chuyên đề Công tác nữ công, giới

Công văn về việc Khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2014
(10:45, 19/01/2015)
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 
Số: 14/CĐN-TGNC
V/v Khen thưởng chuyên đề
“Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2014
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc
 
 
 
 
                 Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:
 
- Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;
      -  Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng;
      - Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.
       

Căn cứ Hướng dẫn số 1270/HD-TLĐ ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” và Công văn số 1666/TLĐ ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về việc phân bổ số lượng Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam hướng dẫn các đơn vị việc xét chọn tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” năm 2014 như sau:

  1. Số lượng Cờ và Bằng khen

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phân bổ số lượng Cờ, Bằng khen cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam cho CĐGD Việt Nam gồm có:

-    Cờ thi đua tập thể: 01 Cờ

  • Bằng khen tập thể: 01 Bằng khen
  • Bằng khen cá nhân: 02 Bằng khen
  1. Tiêu chuẩn

2.1. Tập thể được xét tặng Cờ (chỉ xét tặng cho Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở)

Có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam, CĐGD Việt Nam hoặc LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng cờ, bằng khen 2 lần liên tục trở lên (trong đó phải có lần được tặng Cờ).

2.2. Tập thể được xét tặng bằng khen (xét tặng cho Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở, Ban nữ công nghiệp vụ, Ban nữ công quần chúng):

- Có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chỉ đạo hoạt động nữ công và phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” của ngành, của địa phương và đơn vị.

- Trong 5 năm gần đây đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam, CĐGD Việt Nam hoặc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng bằng khen 2 lần liên tục trở lên.

2.3. Cá nhân được xét tặng bằng khen: Đạt danh hiệu Lao động tiến tiến, đoàn viên công đoàn xuất sắc trở lên, đạt các giải thưởng, chủ nhiệm đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm đạt giá trị cao.

- Gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” (nếu địa phương không tổ chức việc bình bầu danh hiệu thì phải có xác nhận của tổ dân phố, khu phố về việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

- Nữ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức và lao động đang ở chung với gia đình thực hiện tốt trách nhiệm với gia đình, góp phần xây dựng gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

- Được tập thể nữ nơi làm việc suy tôn.

- Là người tiêu biểu nhất trong trong số những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”.

- Trong 5 năm gần đây được Tổng LĐLĐ Việt Nam, CĐGD Việt Nam hoặc LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng bằng khen 2 lần liên tục trở lên.

3. Hồ sơ đề nghị khen

- Bản thành tích của đối tượng được đề nghị khen;

- Biên bản họp xét thi đua của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn;

- Bản trích ngang thành tích;

- Bản phô tô Bằng khen.

Căn cứ hướng dẫn trên, các đơn vị tổ chức xét chọn công khai, dân chủ, đúng đối tượng và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Công đoàn Giáo dục Việt Nam qua Ban Tuyên giáo - Nữ công trước ngày 25/02/2015 đồng thời gửi qua địa chỉ tuyengiaonucong tại trang Lãnh đạo của Website Công đoàn Giáo dục Việt Nam để kịp thời tổng hợp số liệu trình Hội đồng thi đua khen thưởng. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ về Ban Tuyên giáo – Nữ công, số điện thoại 0437340281 để phối hợp giải quyết.

Nơi nhận:
   - Nh­ư kính gửi;
   - Lư­u VT, Ban TG-NC.
T M. BAN TH­ƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Thị Bích Hợp

 

  


Các tin khác
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2014 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2015 (12/12/2014)
Công văn về việc đẩy mạnh các hoạt động nữ công năm học 2014 - 2015 (01/10/2014)
Gia đình là điều quan trọng nhất trên Thế giới này (23/06/2014)
Chính sách thai sản và thực hành nuôi con bằng sữa mẹ (16/06/2014)
Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì Trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số (30/05/2014)
Kế hoạch triển khai chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình hành động Quốc gia phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm (21/03/2014)
Phụ nữ tiêu biểu trong phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" (21/03/2014)
Phát huy vai trò của người phụ nữ trong phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" (21/03/2014)
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ, 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ra mắt CLB Nữ công (08/03/2014)
Công đoàn Giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Giao lưu Nữ Cán bộ Công đoàn và Cán bộ Quản lý tiêu biểu năm 2014 (06/03/2014)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17026469
Online: 278
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn