Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Thiết thực - Trách nhiệm

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 375 /KH - CĐN

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động chăm lo cho cán bộ, nhà giáo và người lao động

nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-TLĐ ngày 28/11/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; nhằm thiết thực chăm lo cho cán bộ, nhà giáo và người lao động  (CBNGNLĐ)  nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBNGNLĐ trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc là một trong những hoạt động quan trọng nhất của năm 2018.

- Thông qua hoạt động chăm lo Tết làm cho CBNGNLĐ hiểu rõ vai trò của tổ chức Công đoàn đồng thời tạo động lực để động viên, khích lệ CBNGNLĐ cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển giáo dục của đất nước, của địa phương và sự phát triển của mỗi đơn vị trường học trong giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu

- Công tác chăm lo Tết Mậu Tuất năm 2018 được tổ chức thực hiện đồng bộ ở 3 cấp: Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở và  cấp Ngành.

- Các cấp Công đoàn phải xây dựng kế hoạch tổ chức chăm lo Tết cho CBNGLĐ với nhiều hoạt động ý nghĩa, phong phú, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo CBNGNLĐ đều được chăm lo, nhất là CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

- Các cấp Công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp tạo mọi nguồn kinh phí để chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần cho CBNGNLĐ trong đơn vị, địa phương  trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHĂM LO TẾT NGUYÊN ĐÁN 2018

1.      Chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết

Công đoàn chủ động tham gia, phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, thưởng, các khoản phúc lợi khác trong dịp Tết; kịp thời công khai để CBNGNLĐ biết và thực hiện đầy đủ trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2018 theo quy định.

2. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho CBNGNLĐ

- Khảo sát, nắm bắt số CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết để có kế hoạch đề xuất hỗ trợ, tổ chức thăm hỏi và tổ chức đón Tết; đặc biệt quan tâm đến đội ngũ CBNGNLĐ các trường vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.

- Phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó tập trung vào CBNGNLĐ bị bệnh hiểm nghèo, thiệt thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra trong năm 2017.

- Các hoạt động đón Tết Nguyên đán 2018, quà tặng CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn phải thiết thực, có ý nghĩa, giúp cho CBNGNLĐ vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm.

3. Tổ chức Chương trình "Tết sum vầy"

Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” tại CĐGD 02 tỉnh: Hòa Bình và Kiên Giang.

4. Các hoạt động khác

- Công đoàn giáo dục các cấp phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách đối với CBNGLĐ theo quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời, đầy đủ các vướng mắc trong đơn vị trước khi nghỉ Tết Nguyên đán 2018.

- Công đoàn giáo dục các cấp chủ động tham gia với chuyên môn đồng cấp phân công CBNGNLĐ trực Tết, đảm bảo tuyệt đối an toàn tài sản của cơ quan, đơn vị, an ninh, trật tự xã hội, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.      Công đoàn Giáo dục Việt Nam

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức “Tết Sum Vầy”; Kế hoạch hỗ trợ, thăm hỏi CBNGNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các địa phương, đơn vị;  kịp thời báo cáo Tổng Liên Lao động Việt Nam theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng thông tin nội dung hoạt động, kết quả chăm lo Tết năm 2018 của Ngành.

2. Công đoàn giáo dục tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn cấp trên cơ sở; Công đoàn cơ sở trực thuộc:

         - Xây dựng, triển khai Kế hoạch chăm lo đời sống cho CBNGNLĐ trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018 theo phân cấp quản lý.      

        -  Báo cáo nhanh kết quả thực hiện chăm lo Tết trước 22/01/2018 và báo cáo tổng hợp công tác chăm lo Tết cho CBNGNLĐ trước ngày 21/02/2018  (theo mẫu đính kèm) về CĐGD Việt Nam. Địa chỉ : Số 02 Trịnh Hoài Đức, Q. Đống Đa, Tp Hà Nội hoặc Email: chinhsachphapluat@congdoangdvn.org.vn

Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam đề nghị Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học vùng, Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tọa; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện và báo cáo kịp thời, đúng quy định.

 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ qua Ban Chính sách - Pháp luật CĐGD Việt Nam (Đ/c Nguyễn Văn Thái, Phó Trưởng ban, ĐT 0913492241) để được giải quyết./.

  Nơi nhận:

- Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT;

- TLĐLĐ Việt Nam;

- LĐ Bộ GDĐT, CĐ cơ quan Bộ;

-  Ban Thường vụ, VP, VP2, VP UBKT và  

   các Ban CĐGDVN;

- Sở GDĐT, CĐGD các tỉnh, Tp trực thuộc TW;

-  Giám đốc, Ban Giám hiệu, CĐ các đại học,

   CĐ các trường ĐH, CĐ và đơn vị trực thuộc;

- Lưu VT, Ban CSPL.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

       

Vũ Minh Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết file tải về: Kế hoạch và biểu báo cáo số liệu kết quả thực hiện chăm lo tết Nguyên đán Mậu tuất cho CBNGNLĐ
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn