Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 264/TB-CĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Hà Nội, ngày 22 tháng  8  năm 2017


THÔNG BÁO

Kết quả nhắn tin bình chọn vòng 1

và thời gian bình chọn vòng 2 “Ấn tượng VTV 2017”

Kính gửi:

- Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học Vùng;

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng, đơn vị trực thuộc.

Ngày 17/8/2017 Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã ban hành công văn số 263/CĐN-TGNC về việc nhắn tin bình chọn “ Ấn tượng VTV 2017”; Được sự ủng hộ nhiệt tình của cán bộ, nhà giáo, người lao động, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên trong cả nước, kết thúc vòng 1 “Ấn tượng VTV 2017” (VTV Awards 2017) các thầy giáo trường Tiểu học Tri Lễ đã lọt vào Top 3 trong hạng mục “Nhân vật của năm”.

Cổng bình chọn của vòng 2 (cũng là vòng cuối cùng) sẽ chính thức được bắt đầu từ ngày 20/8/2017 và khép lại vào 07h09’ ngày 7/9/2017 – cùng ngày lễ trao giải diễn ra. Để kịp thời động viên các thầy giáo và góp phần vinh danh người thầy, người đồng nghiệp của chúng ta trở thành “Nhân vật của năm” tại VTV Awards 2017, CĐGD Việt Nam rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cán bộ, nhà giáo, người lao động, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên trong cả nước tại vòng bình chọn thứ 2.

Thực hiện bình chọn theo 2 cách:

- Qua SMS: Nhắn tin 108 đến số 8009 (1.000đ/tin).

- Trực tiếp trên website: http://antuong.vtv.vn/index.php/thi-sinh/630/44-thay-giao-o-truong-tieu-hoc-tri-le#display-mild

Đề nghị công đoàn các đơn vị khẩn trương triển khai, vận động CBNGNLĐ của đơn vị nhắn tin bình chọn cho hạng mục trên./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, TG-NC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

Vũ Minh Đức

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn