logo Tư vấn pháp luật Trao đổi kinh nghiệm

Công đoàn Ngành Giáo dục Thanh Hóa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CBGV, NLĐ
(14:07, 11/08/2014)

Tuyên truyền, giáo dục là một chức năng và cũng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của tổ chức công đoàn, góp phần tích cực trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động. Đối với Ngành Giáo dục và Đào tạo, đội ngũ cán bộ, giáo viên là lực lượng có vai trò quyết định trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Xác định rõ điều đó, trong thời gian qua, Công đoàn Ngành Giáo dục Thanh Hóa luôn chú trọng đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục, cùng chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Để nâng cao hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền, giáo dục trong tình hình hiện nay, Công đoàn Ngành Giáo dục Thanh Hóa đã chủ động phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Hướng dẫn liên tịch số 1079/HDLT-SGDĐT-CĐN ngày 13/6/2014 về việc tổ chức các hoạt động thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 29 Hội nghị TW8 (khóa XI), Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”.

Thực hiện Hướng dẫn liên tịch, nhiều đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo, chủ động, như: hội nghị quán triệt, nghe nói chuyện chuyên đề, hội thảo, tọa đàm, liên hoan văn nghệ, tổ chức quyên góp và nhắn tin ủng hộ lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân đang ngày đêm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong các ngày (10, 11, 12/7/2014; 06, 08, 09/8/2014), tại huyện Nga Sơn, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Thọ Xuân, Nông Cống, Yên Định, Công đoàn Ngành Giáo dục Thanh Hóa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2014 về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2014 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương Đảng  (khóa XI) về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; hướng về biển đảo quê hương.

Đồng chí Hoàng Tiến Hiện – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa –
truyền đạt nội dung hội nghị tổ chức tại huyện Quảng Xương

Qua hội nghị, CBGV, NLĐ các trường THPT và cán bộ, chuyên viên Phòng GD&ĐT và cán bộ CĐGD các huyện nhận thức sâu sắc và cụ thể hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh về “nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, gắn với nhận thức và hành động thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; hiểu sâu sắc hơn về những quan điểm, mục tiêu của Đảng trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, từ đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người thầy nhằm thực hiện tốt các giải pháp nêu ra trong Nghị quyết số 29 Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), đồng thời, nâng cao nhận thức, tinh thần yêu nước, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, góp phần giữ vững an ninh chính trị và chủ quyền của Tổ quốc.

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền, giáo dục của Công đoàn Ngành Giáo dục đã góp phần tích cực cùng toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

    Phạm Thị Loan - Phó Chủ tịch CĐGD Thanh Hóa

  


Các tin khác
Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Trường Đại học Giao thông Vận tải: Làm chỗ dựa tin cậy cho người lao động (08/07/2014)
Công đoàn Giáo dục Thanh Hóa với đổi mới nội dung phương thức hoạt động (23/06/2014)
Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2014) (19/05/2014)
Công đoàn Giáo dục Bình Thuận phát động phong trào học tập "Tấm gương em Chung Thị Kim Vân" (21/03/2014)
Phụ nữ tiêu biểu trong phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" (21/03/2014)
Phát huy vai trò của người phụ nữ trong phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" (21/03/2014)
Trường Dự bị đại học Dân tộc Trung ương Việt Trì tổ chức Hội thi Văn hoá cơ sở trường học (04/03/2014)
Niềm vui của cô giáo Trường mầm non Tân Thành, Tây Ninh khi được tiếp nhận nhà công vụ (03/01/2014)
Ban Nữ công công đoàn ĐHQG TPHCM giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Ban Nữ công CĐ Đại học Đà Lạt (05/12/2013)
Biểu dương, tôn vinh nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 2008 – 2013 (14/11/2013)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 14947633
Online: 955
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn