Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023
  Số văn bản: 06/KH-CĐN
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 21/02/2023
  Ngày hiệu lực: 21/02/2023
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: