Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc thực hiện QĐ số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 của TLĐLĐVN về việc hỗ trợ ĐV-NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
  Số văn bản: 326/CĐN-CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 20/12/2021
  Ngày hiệu lực: 20/12/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: