Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022
  Số văn bản: 318/CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 13/12/2021
  Ngày hiệu lực: 13/12/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: