Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc triệu tập đại biểu tham dự Hội thảo "Vai trò của Chủ tịch Công đoàn trong Hội đồng trường"
  Số văn bản: 323/CĐN-CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 17/12/2021
  Ngày hiệu lực: 17/12/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: