Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị "Công đoàn với phong trào thi đua LĐST,NCKH trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm"
  Số văn bản: 304/CĐN-CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 02/12/2021
  Ngày hiệu lực: 02/12/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: