Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm học 2020-2021
  Số văn bản: 220/CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 24/08/2021
  Ngày hiệu lực: 24/08/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: