Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc triển khai cuộc thi "Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôc giáo"
  Số văn bản: 211/CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 17/08/2021
  Ngày hiệu lực: 17/08/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: