Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc quan tâm, động viên, hỗ trợ cán bộ, nhà giáo, người lao động đang gặp khó khăn tại các vùng có diễn biến dịch COVID-19 phức tạp
  Số văn bản: 196/CĐN-CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 14/07/2021
  Ngày hiệu lực: 14/07/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: