Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc triển khai Hướng dẫn số 28/HD-TLĐ ngày 24/6/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
  Số văn bản: 192/CĐN- ToC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 08/07/2021
  Ngày hiệu lực: 08/07/2021
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: