Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi "Sáng tác ca khúc về Công đoàn Giáo dục Việt Nam"
  Số văn bản: 149/QĐ-CĐN
  Loại văn bản: Quyết định
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 10/06/2020
  Ngày hiệu lực: 10/06/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: