Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Sáng tác ca khúc về Công đoàn Giáo dục Việt Nam"
  Số văn bản: 118/KH-CĐN
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 08/06/2020
  Ngày hiệu lực: 08/06/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: