Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết và hồ sơ khen thưởng năm học 2019 - 2020 đối với khối ĐHCĐ và đơn vị trực thuộc
  Số văn bản: 122/CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 10/06/2020
  Ngày hiệu lực: 10/06/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: