Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn Triển khai hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020 đối với Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  Số văn bản: 08 /HD-CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 06/09/2019
  Ngày hiệu lực: 06/09/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: