Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc tổ chức Hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ năm học 2019-2020
  Số văn bản: 251/CĐn-CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 04/09/2019
  Ngày hiệu lực: 04/09/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: