Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Báo cáo Tổng kết năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020
  Số văn bản: 39/BC-CĐN
  Loại văn bản: Báo cáo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 19/08/2019
  Ngày hiệu lực: 19/08/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: