Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ IV Nhiệm kỳ 2018-2023
  Số văn bản: 14/NQ-BCH
  Loại văn bản: Nghị quyết
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 24/07/2019
  Ngày hiệu lực: 24/07/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: