Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc đôn đốc nộp hồ sơ chấm điểm xếp loại công đoàn và hồ sơ xét tặng kỷ niệm chương 2019
  Số văn bản: 194/CĐN- ToC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 17/06/2019
  Ngày hiệu lực: 17/06/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: