Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Thông báo kết quả xét chọn chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương
  Số văn bản: 27/TB-CĐN
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 03/06/2019
  Ngày hiệu lực: 03/06/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: