Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc chuẩn bị báo cáo hoạt động ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2019
  Số văn bản: 12/UBKT
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 07/05/2019
  Ngày hiệu lực: 07/05/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Nguyễn Ngọc Ân - Chủ nhiệm UBKT
  Ghi chú: