Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)
  Số văn bản: 154/CĐN-CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 14/05/2019
  Ngày hiệu lực: 14/05/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: