Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Thông báo số 01 về việc tổ chức Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” năm 2019
  Số văn bản: 24/TB-CĐN
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 08/05/2019
  Ngày hiệu lực: 08/05/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: