Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn bình chọn chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu
  Số văn bản: 05/HD-CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 24/04/2019
  Ngày hiệu lực: 24/04/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: