Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”
  Số văn bản: 04/HD-CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 10/04/2019
  Ngày hiệu lực: 10/04/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: