Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Kế hoạch triển khai nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
  Số văn bản: 103/KH-CĐN
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 02/04/2019
  Ngày hiệu lực: 02/04/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: