Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2017-2018
  Số văn bản:
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 11/12/2017
  Ngày hiệu lực: 11/12/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký:
  Ghi chú: