Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn Thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam tại đại hội Công đoàn các cấp
  Số văn bản: HD Số 07/HD-CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 11/09/2017
  Ngày hiệu lực: 11/09/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: