Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Thông báo về việc giới thiệu khách sạn cho đại biểu
  Số văn bản: TB Số 280/TB-CĐN
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 08/09/2017
  Ngày hiệu lực: 08/09/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Trần Văn Hùng - Chánh Văn phòng - CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: