Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Thông báo kết quả nhắn tin bình chọn vòng 1 và thời gian bình chọn vòng 2 "Ấn tượng VTV 2017"
  Số văn bản: Số 264/TB-CĐN
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 22/08/2017
  Ngày hiệu lực: 22/08/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: